תקנון ותנאי שימוש

 

כללי:

1.     אתר זה www.juniorscode.com (להלן: “האתר”) הנו בבעלות חברת קוד המנצח לצעירים בע”מ ח.פ. 515968121 (להלן: ״החברה״), ומפורסמים במסגרתו מידע ותכנים לימודיים שונים של החברה (להלן: “התכנים“).

2.     השימוש באתר זה על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים בתקנון זה. החברה רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר או לשנותו בכל עת שתחפוץ.

3.     הגלישה באתר ו/או הרשמתך לצורך קבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.

4.     החברה רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לאתר אם יפר את תנאי התקנון או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר או בכל תוכן המופיע בו.

5.     רכישה באמצעות האתר הנה אך ורק לגולשים, אשר יעברו את תהליך הרישום לאתר, יאושרו על ידי החברה ויקבלו גישה לאזור הרכישה, באמצעות פרטי זיהוי אישיים כדוגמת שם משתמש וסיסמא או בכל אמצעי זיהוי אחר שיקבע על ידי החברה (להלן: “לקוח“). למרות האמור, החברה רשאית לאפשר רכישה באתר ללא רישום ו/או הזדהות כלקוח (רכישת אורח).

6.     אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הלקוח. המשתמש אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום, אספקת המוצרים הנרכשים ללקוח ולצורך הקשר השוטף עם הלקוח.

7.     אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.

8.     אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת, ללא אישור החברה לכך מראש ובכתב.

9.      כל הזכויות, מכל מין וסוג שהוא, לרבות זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני בקשר לאתר ובכל תכניו, הם קניינה של החברה בלבד. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, לפרסם או לשמור ברשות המשתמש כל חלק מתכניו של האתר. אין לעשות כל שימוש בכל תמונה, סרטון, עיצוב, טקסט, מידע, קובץ, תוכן, שם מסחרי, סימן מסחר, לוגו או בכל זכות אחרת של האתר, בכל דרך או צורה שהיא, ובמיוחד באופן מסחרי כלשהו, מבלי לקבל הסכמת החברה לכך מראש ובכתב.

10.   לקוחות שביצעו הזמנה/רכישה דרך האתר מצהירים, כי קראו תקנון זה ומסכימים לכל הוראותיו ותנאיו ומצהירים כי לא תהיה להם או למי מטעמם כל טענה / דרישה / תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או למי ממנהליה ועובדיה בכל הקשור להוראות תקנון זה.

11.   טעות לעולם חוזרת- החברה עושה את מירב המאמצים על מנת לוודא שהמוצרים המופיעים באתר יהיו עדכניים, אך לעיתים עלולות להיות טעויות ואי התאמות. אי לכך החברה אינה מתחייבת כי הצגת התוכנית הנרכשת טרם הרכישה תהיה תואמת במדויק את התוכנית כפי שהיא בפועל.

12.   בנוסף לאמור, החברה עושה כל שביכולתה לוודא כי המידע המוצג באתר ולרבות מחירים הינו המידע המדויק והשלם ביותר, אך לעיתים עלולות להופיע שגיאות או אי דיוקים והחברה לא תישא בכל אחריות הנובעת מהן או קשורה אליהן.

13.   המידע המוצג באתר ליד כל מוצר כולל מידע חלקי בלבד ואינו ממצה בהכרח את כל תכונותיו ו/או הרכבו של המוצר.

14.   כל המחירים באתר מופיעים בשקלים חדשים והם כבר כוללים את המע”מ הקבוע בדין, אלא אם כן כתוב במפורש כי הם אינם כוללים מע”מ, שאז יתווסף להם מע”מ על פי דין.

15.   מכירת מוצרי החברה באמצעות האתר היא לבגירים מעל גיל 18 בלבד. ברכישת מוצר באמצעות האתר, מצהיר הלקוח כלפי החברה כי הוא בגיר מעל גיל 18 וכי הוא רוכש את המוצר לשימושו האישי ו/או לשימוש בן/בת זוג ו/או ילדיו.  

16.   החברה רשאית לעדכן מעת לעת את מחירי הפריטים ואת תעריפי המשלוחים וזאת ללא התראה או הודעה מוקדמת. המחיר התקף יהיה זה המופיע בעת הרכישה ולא יהיה כל תוקף לכל הצעה קודמת ו/או תמחור קודם אשר הופיעו באתר בעבר.

17.   תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובכל השירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (טאבלט, מחשב נייד, סמארטפון וכיו”ב). כמו כן, תנאים אלה חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות שימוש ברשת האינטרנט ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

18.   כל המחירים, המוצרים, המבצעים, ההנחות והקופונים המופיעים באתר תקפים להזמנה באתר בלבד, ולא תהיה ללקוח כל טענה בגין סתירה או אי-התאמה בין המחירים או המוצרים או המלאי המוצעים באתר לבין המחירים או המוצרים או המלאי המוצעים על ידי החברה בכל מקום אחר, לרבות בפרסומים שונים של החברה.

19.   רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

20.   החברה מבהירה בזאת ללקוח כי כל מידע המתפרסם באתר בנוגע למוצרים המשווקים באמצעות האתר, ולרבות כל התכנים הנמכרים ללקוח במסגרת האתר, הינם בגדר מידע כללי בלבד ואינם מהווים עצה מסוג כלשהו. החברה מדגישה ללקוח כי מחובתו להיוועץ בבעל מקצוע מתאים לפני צריכת תכנים כלשהם אשר עלולים להשפיע בצורה כזו או אחרת על גופו, בריאותו, רווחתו, מצבו הנפשי או מראהו של הלקוח, וכן על רכוש כלשהו מרכושו.

21.   כל הצילומים באתר נועדו להמחשה בלבד.

22.   התקנון מנוסח בלשון רבים ו/או זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס לשני המינים.

23.   על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו, כמו גם לכל מחלוקת בין החברה ללקוחותיה בגין פעילות מסחרית שבוצעה באמצעות האתר, תהא מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב.

24.   יצירת קשר ושירות לקוחות:

ניתן לפנות לחברה בכל שאלה, בירור או הצעה לשיפור באמצעי התקשורת הבאים:

קוד המנצח לצעירים בע”מ ח.פ. 515968121, רח’ שארית הפליטה 47 חיפה

מייל שירות לקוחות: [email protected]

בטלפון: 1-700-700-809

 

רכישה וביצוע הזמנות באתר:

25.   כל המוצרים המוצעים לרכישה באמצעות האתר הנם תוכניות לימוד דיגיטליות הנמכרות און-ליין בגרסה דיגיטלית בלבד, באמצעות ועל גביע פלטפורמת הלמידה של האתר.

26.   בעת ביצוע רכישה באתר על הלקוחות להקפיד לרשום את כל הפרטים הנדרשים במדויק. במידה ויימסרו פרטים שגויים לא תוכל החברה להבטיח כי פרטי הגישה לתוכנית הנרכשת יגיעו אל הלקוח או שהלקוח יצליח לגשת אל התוכנית שרכש בתוך האתר.

27.   כרטיסי האשראי המכובדים באתר הינם: ישראכרט, ויזה ,דיינרס ומאסטרקארד. לא ניתן לרכוש באתר באמצעות שיקים, תווי קנייה, כרטיסי מתנה, תלושי שי, כרטיסים נטענים, קופונים וזיכויים.

28.   המחיר התקף להזמנה הינו המחיר שהוצג בעת השלמת תהליך ההזמנה באתר, כולל מסירת פרטי כרטיס האשראי.

29.   לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי, תבוצע בדיקה של פרטים אלו ע”י חברת האשראי. במידה והעסקה תאושר תשלח על כך הודעה ללקוחות באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה באתר. במידה והעסקה לא תאושר ע”י חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה מתאימה על כך והוא יתבקש למסור אמצעי תשלום אחר.

30.   פרטי ההזמנה כפי שיוזנו בטופס ההזמנה ורישום העסקה יהוו ראייה לנכונות דרך הפעולה.

31.   אישור פעולת הרכישה מותנה בכך כי המוצר הרכשת קיים במאגר התוכניות הדיגיטליות של פלטפורמת האתר במועד הרכישה. אף אם לא צוין כי המוצר אינו נמצא במאגר והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, אזי ככל שיתברר כי הוא אינו נמצא במאגר, לא יהיה מחויב האתר במכירת המוצר בפועל, ולרוכשים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכשים ו/או לצד ג’.

האמור הינו בכפוף לכך שהחברה תשיב ללקוח כל סכום ששילם בגין אותה הזמנה במידה ואכן שילם, ו/או תבטל את החיוב במידה ובוצע.

32.   החברה רשאית לא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות לאחר שכבר בוצעה, בכפוף להשבת התשלום ששולם ללקוח, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לו ו/או לצד ג’.

33.   החברה ו/או מי מטעמה לא תהיו אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמשים ו/או לגולשים ו/או למזמינים ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או בתכני האתר, לרבות במקרה של שימוש בהתאם לתקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

34.   בכל מקרה אחריות החברה מוגבלת לערך התוכנית הנרכשת והיא לא תישא בכל נזק שאינו ישיר. החברה לא תישא בכל אחריות לנזק עקיף ו/או תוצאתי.

35.   החברה אינה אחראית לשימוש שיעשו הלקוחות ו/או מי מטעמם במוצרים ובתוכניות שנרכשו.

שימוש בתכני ובתוכניות האתר

36.   תנאי לרכישת מוצר של החברה באמצעות האתר, הנו הצהרת הלקוח כי הוא או כל מי שיעשה שימוש במוצר האמור (להלן: “המשתמש”) איננו נמצא בטיפול פסיכולוגי או נפשי כלשהו.

37.   התוכניות הנמכרות ו/או מסופקות במסגרת האתר הנן תוכניות של התפתחות אישית המשלבות אימון וכן פעילויות חברתיות ורגשיות שונות אשר עלולות להשפיע על המשתמש באופנים שונים.

38.   מובהר ללקוח ולמשתמש כי הם אינם מחויבים לבצע את כל התרגילים ו/או הפעילות המוצעות להם במסגרת התוכנית שרכשו ו/או להשתתף בהם, ואלו נתונים לשיקול דעתם המלא והבלעדי. ככל שיבחרו לעשות כן, הדבר נעשה מרצונם החופשי ותוך שהם נושאים במלוא האחריות לכל תוצאה שתנבע מכך.

39.   האימון במסגרת התוכנית הנרכשת איננו מהווה טיפול פסיכולוגי או תרפויטי מסוג כל שהוא, איננו מחליף טיפול פסיכולוגי או תרפויטי מכל סוג שהוא, ואין יחסי מטפל -מטופל בין החברה ו/אטו מי מטעמה לבין הלקוח ו/או המשתמש.

40.   מובהר בזאת ללקוח ו/או למשתמש כי לא ניתן לערוב לתוצאות התוכנית ו/או האימון, וכי השתתפותו בתוכנית הנרכשת איננה מקנה לו אחריות מכל סוג שהוא לתוצאה כל שהיא, והוא ורק הוא יהיה האחראי הבלעדי לתוצאות שיושגו (או שלא יושגו) על ידו.

41.   בהמשך לאמור לעיל ומתוך ידיעה, מודעות והבנה מלאים, הלקוח והמשתמש פוטרים את החברה ו/או נציגיהם ו/או מי מטעמם מכל אחריות בהקשר לשימוש בתוכנית וההשתתפות בה ולביצוע  התרגילים ו/או דפי העבודה ו/או הפעילויות במסגרתה, לרבות לתוצאותיהם, ולכל טענה הקשורה לנזק עקיף ו/או ישיר שנגרם להם ו/או למי מטעמם בעקבות הסתמכותם תוכני התוכנית או במסגרת התרגילים ששולבו בה לרבות בכל הקשור לדברים שנאמרו אם במפורש או במשתמע אשר עשויים להדמות לייעוץ או הכוונה בתחומים האישי, הכלכלי או הפיננסי. מובהר כי החברה ו/או מי מטעמה אינם ממליצים בפני הלקוח ו/או המשתמש על ביצוע התקשרויות כלשהן ובמיוחד מסחריות ועסקיות, הם אינם אחראים לתנאי ולתוצאות התקשרויות כאמור, ככל שיהיו, והם אינם מהווים צד להתקשרויות אלו. כל פעולה ו/או הימנעות מביצוע פעולה אשר יבחר לנקוט הלקוח ו/או המשתמש כתוצאה מצריכת תכני התוכנית שנרכשה הנם באחריותו הבלעדית בלבד.

42.   הלקוח מאשר ומצהיר כי רכישת התוכנית על ידו נעשית לאחר שקרא את כל האמור בתקנון זה ולאחר שבדק את כל התחייבויותיו לעיל באופן יסודי, מתוך הבנה מלאה ומתוך רצון חופשי.

ביטול הזמנה ומדיניות החזרת מוצרים:

43.   מאחר והאתר הנו אתר צרכני ופעילות המכירה במסגרתו הנה פעילות של מכירה לצרכנים פרטיים, הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א – 1981, וההגנות הקבועות בו לצרכנים, חלות על הרכישה באמצעות האתר.

44.   מובהר כי על פי חוק הגנת הצרכן והתקנות השונות מכוחו, לא ניתן לבטל עסקה ולהחזיר לחברה רכישות של מוצרי מידע הניתנים להעתקה, וכי מוצרי המידע של החברה והתוכניות שלה הנמכרות במסגרת האתר, נכנסות לגדר ההגדרה האמורה. 

45.   למרות האמור לעיל, לפנים משרות הדין, אימצה החברה לטובת לקוחותיה מדיניות ביטול עסקאות מקילה, ולקוחות רשאים לבטל הזמנה שביצעו במסגרת האתר, באופן הקבוע להלן:

37.1     ניתן לבטל עסקה מכל סיבה שהיא, ללא צורך במתן נימוק לכך, תוך 7
ימים קלנדריים מרגע הרכישה של המוצר באמצעות האתר. כל יום מכל מין וסוג שהוא ייספר במסגרת האמורה ולרבות ימי שבת ו/או חג ו/או שבתון ו/או השבתה מכל מין וסוג שהוא.

37.2      תנאי לביטול הנו משלוח בקשת ביטול בכתב לחברה שתתקבל בידי החברה בתוך מסגרת הזמן האמורה, אליה תצורף חשבונית הרכישה.

37.3      החברה זכאית על פי שיקול דעתה לגבות דמי ביטול בשווי 5% מהעסקה, או 100 ₪, הנמוך מביניהם.

46.   התקיימו כל התנאים כאמור לעיל, תבטל החברה את העסקה ותשיב ללקוח את סכום הרכישה בכפוף לניכוי דמי הביטול, ככל שתבחר החברה לנכותם.

47.   במקרה של ביטול מחמת חוסר ו/או פגם במוצר הנרכש, יחולו ההוראות הבאות:

40.1     מסגרת הזמן לביטול כאמור הנה 14 ימים קלנדריים מרגע הרכישה באתר. כל יום מכל מין וסוג שהוא ייספר במסגרת האמורה ולרבות ימי שבת ו/או חג ו/או שבתון ו/או השבתה מכל מין וסוג שהוא.

40.2     על הלקוח לשלוח בקשת ביטול בכתב לחברה שתתקבל בידי החברה בתוך מסגרת הזמן האמורה, אליה תצורף חשבונית הרכישה.

40.3      החברה תבדוק טענת הלקוח לחוסר ו/או לפגם במוצר.

40.4      ככל שבבדיקה כאמור, ימצא כי אכן קיים חוסר ו/או פגם במוצר, יזוכה הלקוח בסכום ששילם לחברה עבור המוצר (ללא חיוב בדמי ביטול), או לחילופין המוצר החסר ו/או הפגום יוחלף למוצר תקין ושלם, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובמקרה כזה לא תבוטל העסקה.

48.   לקוחות שביצעו את הרכישה בכרטיס האשראי, יקבלו את סכום הזיכוי בחזרה לכרטיס האשראי בו בוצעה הרכישה, בניכוי דמי הביטול ככל שהדבר נדרש.

49.   לא יינתן החזר כספי עבור מוצרים שניתנו במתנה או שלא ניתנה בגינם תמורה כספית.

50.   משך הטיפול בבקשת ביטול יהיה עד 14 ימי עסקים מרגע קבלת הפניה בכתב אצל החברה. מועד ואופן ביצוע ההחזר הכספי על ידי חברת האשראי הנו באחריות חברת האשראי של הלקוח, ועל פי תנאיה.

 

שמירה על סודיות:

51.   מדיניות הפרטיות של החברה מפורטת ב-“מדיניות הפרטיות” של החברה המפורסמת באתר זה. כל האמור במדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

52.   ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לאתר או בעת רכישת מוצרים בו, האתר יבקש מהלקוחות רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירות או לרכישת מוצרים.

53.   האתר אינו שומר מספרי כרטיסי אשראי ובמידה ויהיה צורך בזיכוי כספי יצטרכו הלקוחות לספק שוב את פרטי האשראי.

54.   האתר משתמש בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיו.

55.   הסליקה באתר מתבצעת באמצעות חברת שירות הסליקה יו-פיי וספק שירות הסליקה קארדקום. במעמד ההזמנה, קרי הזנת פרטי כרטיס האשראי, מופעלים על ידי החברות הנ”ל ובאחריותן אמצעי אבטחה מגוונים, הפועלים על בסיס טכנולוגיית זיהוי, אימות, קידוד והצפנה מתקדמת, באופן שמאפשר להזמין מוצרים ולמסור את פרטי הלקוחות בביטחון.

אחריות:

56.   אחריות למוצרים הנרכשים דרך האתר הנה בהתאם להוראות החוק וההוראות הכלליות המפורטת כאן. בכל מקרה של סתירה, יגברו ההוראות המפורטות כאן.

57.   למעט ביחס לזיכוי עלות המוצר, לא תחול על החברה כל אחריות מכל סוג שהוא, והיא לא תחויב בכל תשלום אחר ללקוח או לצד שלישי כלשהו בקשר למוצר. החברה לא תפצה, בכל מקרה, את הלקוח ו/או צד שלישי כלשהו, בגין נזק עקיף ו/או תוצאתי ו/או בגין הפסד כספי כלשהו ולא תשא בכל אחריות אחרת, בין מפורשת ובין משתמעת.

58.   אחריות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להמחאה לאחר.

59.   אין לייחס לחברה כל אחריות ו/או חבות, במפורש ו/או מכללא, מעבר לאלה שנקבעו במפורש כאן.

 

מועד עדכון אחרון: 19.8.2022